Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce S Ďarmoty

Informovanie občanov o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Slovenské Ďarmoty

Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch apríl až september 2024 bude v katastrálnom území obce Slovenské Ďarmoty vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác. 

Dátum vloženia: 25. 3. 2024 9:24
Dátum poslednej aktualizácie: 25. 3. 2024 9:40