Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka 1

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Dátum vloženia: 11. 2. 2019 10:58
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 4. 2024 10:45