Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia Slovenské Ďarmoty

Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia Slovenské Ďarmoty - charakteristika

Hlavnú zásluhu na tom, aby vznikla organizácia SZZP v našej obci mali Ing. Mlinárik a pani Margita Pavlovkinová, ktorí z vlastnej iniciatívy dohodli stretnutie s bývalým starostom obce pánom  Mäsiarom Pavlom. Začali sme ako 70 členná organizácia. Prispeli sme prácami – brigádami, na ktorých sa hlavne zúčastňovali členovia výboru. Organizovali sme rôzne prezentácie, pomáhali sme pri rôznych kultúrnych akciách: oslavy MDD, zábavy – Anna bál, oslavy výročia pôsobenia Boženy Nemcovej v našej obci. Naša organizácia poskytla peňažnú výpomoc pre mentálne postihnuté deti, ako aj ľudom postihnutých povodňami. Usporiadali sme slávnostné zasadnutie „Úcta k starším“ v spolupráci s Obecným úradom, organizácia sa zúčastnila aj na okresnej výstave ručných prác, kde sme získali ocenenia, taktiež sme sa zúčastnili na športových podujatiach. S pomocou Obecného úradu sme organizovali zájazdy, pre našich členov robíme posedenie k okrúhlemu výročiu, niektorí naši členovia sa zúčastnili na rekondíciách.

Pomocou starostky Denisy Árvayovej sme začali spolupracovať s Klubom dôchodcov z Balašských Ďarmôt. Spoločne organizujeme ročne posedenie pri živej hudbe.  Dnes má naša organizácia 52 členov. Nezabúdame ani na členov, ktorí nás navždy opustili, odprevádzali sme ich kyticou kvetov.

 


Na záver chceme vysloviť veľké poďakovanie všetkým starostom obecného úradu ako aj poslancom za ich finančnú výpomoc, ktorú poskytujú ročne na chod organizácie.

Sme radi, že naša organizácia prispieva k rozvoju našej obce !

Dátum vloženia: 8. 5. 2015 22:22
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 8. 2020 14:40