Rekonštrukcia futbalového štadióna v obci Slovenské Ďarmoty

Rekonštrukcia futbalového štadióna v obci Slovenské Ďarmoty sa uskutočnila v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Veľký Krtíš, aktivita D.2.2 Budovanie dopravnej, občianskej a environmentálnej infraštruktúry, podpora voľnočasových, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít.

Rekonštrukcia futbalového štadióna v obci Slovenské Ďarmoty sa uskutočnila v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Veľký Krtíš, aktivita D.2.2 Budovanie dopravnej, občianskej a environmentálnej infraštruktúry, podpora voľnočasových, kultúrnych, športových a spoločenských aktivít. 

Poskytovateľ : Úrad vlády Slovenskej republiky 

Výška regionálneho príspevku:  115.983,00 EUR na kapitálové výdavky 

Dátum vloženia: 18. 12. 2019 13:00
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 12. 2019 13:17