Platné VZN

VZN 2013

VZN 3 2013

VZN 3 2013 o určení výšky dotácie na prevádzky a mzdy na dieťa MŠ
VZN 3 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,52 kB
Stiahnuté: 482×
Vložené: 27. 3. 2018

VZN 1 2013

VZN 1 2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi - ZRUŠENÉ prijatím VZN 5/2015
VZN 1 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,47 kB
Stiahnuté: 569×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2012

VZN 1 2012

VZN 1 2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ prijatím VZN 4/2015
VZN 1 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,54 MB
Stiahnuté: 597×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2012

VZN 2 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
VZN 2 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Stiahnuté: 507×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2011

VZN 1 2011

VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce - platné do 30.06.2013 !
VZN 1 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,29 kB
Stiahnuté: 503×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2011

VZN 2 2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
VZN 2 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB
Stiahnuté: 510×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2009

VZN 1 2009

VZN 1 2009 o stanovení podmienok prenajímania obecných nájomných bytov - ZRUŠENÉ prijatím VZN 1/2016
VZN 1 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 505,04 kB
Stiahnuté: 485×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2009

VZN 2 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
VZN 2 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Stiahnuté: 573×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2008

VZN 1 2008

VZN 1 2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
VZN 1 2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 905,42 kB
Stiahnuté: 484×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2008

VZN 2 2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ prijatím VZN 1/2012
VZN 2 2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,3 MB
Stiahnuté: 786×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2007

VZN 3 2007

VZN 3 2007 o poskytovaní opatrovateľskej služby
VZN 3 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 623×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2007

VZN 2 2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO - ZRUŠENÉ prijatím VZN 2 2008
VZN 2 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,82 MB
Stiahnuté: 623×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 1 2007

VZN 1 2007 o verejnej kanalizácii v obci Slovenské Ďarmoty
VZN 1 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,5 MB
Stiahnuté: 394×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2006

VZN 3 2006

VZN 3 2006 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstvách
VZN 3 2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,09 MB
Stiahnuté: 362×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2006

VZN 2 2006 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území obce
VZN 2 2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,65 MB
Stiahnuté: 427×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 1 2006

VZN 1 2006 o zeleni
VZN 1 2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,97 MB
Stiahnuté: 361×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2005

VZN 2 2005

VZN 2 2005 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia ZRUŠENÉ prijatím VZN 3/2020
VZN 2 2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,49 MB
Stiahnuté: 347×
Vložené: 13. 6. 2022

VZN 1 2005

VZN 1 2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
VZN 1 2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB
Stiahnuté: 344×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2004

VZN 2 2004

VZN 2 2004 o poskytnutí návratných a nenávratných pôžičiek občanom obce Slovenské Ďarmoty
VZN 2 2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 993,69 kB
Stiahnuté: 545×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 1 2004

VZN 1 2004 o určení školského obvodu základnej školy
VZN 1 2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 28. 3. 2018
Zobrazené 21-40 z 44