Slovenské Ďarmoty - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Samospráva


Adresa úradu:
Obec Slovenské Ďarmoty
991 07 Slovenské Ďarmoty 99

Telefón: +421 47 489 41 96
E-mail:  NOVÁ ADRESA: sdarmoty@slovenskedarmoty.sk


Obecný úrad

 

 

 

 

 

 

 

Starostka obce

 

Starostka obce:
Mgr. DENISA  ÁRVAYOVÁ
   
Zástupca starostky obce: RÓBERT RAJŤUK
   
Obecné zastupiteľstvo obce: Štefan Varga
  Róbert Rajťuk
  JUDr. Roman Balga
  Ing. Kristína Árvayová
  Valéria Figová
   
OBECNÝ ÚRAD:  
Účtovníctvo, rozpočet, dane a poplatky, kultúrne projekty, štatistika, zápisnice OZ, opatrovateľstvo, sociálne veci, aktivačná činnosť, ostatné projekty UoZ, absolventská prax, ostatná agenda: Mgr. ANITA ČIŽMÁRIKOVÁ
   
Matrika, dane a poplatky, CO, ostatná agenda: HENRIETA ŠUĽANOVÁ
   
Hospodárka, upratovačka, koordinátorka pre UoZ: ANNAMÁRIA PÁLINKÁS KAŠSAI
   
Hlavná kontrolórka obce: Ing. ANNA PRÍBELIOVÁ

 

 

Úradné hodiny:    
Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň  
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
     
Matričný úrad:    
Pondelok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Streda 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00
Štvrtok nestránkový deň  
Piatok 8:00 - 11:30 12:00 - 15:00