Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Dátum a čas

Dnes je sobota, 3.6.2023, 7:52:08

Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality


 

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

NOVÁ e-mailová adresa obce Slovenské Ďarmoty

Oznamujeme novú e-mailovú adresu obce: sdarmoty@slovenskedarmoty.sk
celý text

náš tip | 21. 10. 2020 | Autor:
Zápis do MŠ

Zápis do Materskej školy v Slovenských Ďarmotách

Zápis do Materskej školy v Slovenských Ďarmotách sa uskutoční v termíne od 18.05.2023 do 18.06.2023.
Bližšie informácie a potrebné tlačivá v prílohe celý text

ostatné | 19. 5. 2023 | Autor:
Deň detí 2023

DEŇ DETÍ 2023

Srdečne Vás všetkých pozývame na akciu Deň detí 2023, ktorá sa uskutoční dňa 3.6.2023 od 15.00 hod. na futbalovom ihrisku v S. Ďarmotách.
Plagát v prílohe celý text

ostatné | 17. 5. 2023 | Autor:

Oznámenie o začatí stavebných prác

PETROVSTAV SK, s.r.o., Tvrdošín oznamuje začatie stavebných prác na stavbe: 13722 - Slovenské Ďarmoty - Pri bytovkách - ROzšírenie NNK, ktoré sa uskutočnia v termíne od 06/2023 až 08/2023
Oznámenie a výkres v prílohe celý text

ostatné | 16. 5. 2023 | Autor:

MIKONA plus, s.r.o „Zariadenie na zber kovových odpadov“

V prílohe dokument: MIKONA plus, s.r.o
„Zariadenie na zber kovových odpadov“
Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 27. 4. 2023 | Autor:
Zápis do 1. ročníka VČ

Zápis do 1. ročníka ZŠ internátna Veľká Čalomija

Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ internátnej vo Veľkej Čalomiji celý text

ostatné | 3. 4. 2023 | Autor:

Zápis do 1. ročníka do ZŠ s MŠ v Želovciach

Oznam o zápise do 1. ročníka do ZŠ s MŠ v Želovciach celý text

ostatné | 3. 4. 2023 | Autor:

Zákaz vypaľovania trávy

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje na zákaz vypaľovania porastov, bylín, kríkov a stromov celý text

ostatné | 17. 3. 2023 | Autor:
Oznam

Oznam pre občanov od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti

Zmeny cien vodného a stočného od 01.03.2023 celý text

ostatné | 14. 3. 2023 | Autor:

Rozhodnutie Okresného úradu Nitra Odbor starostlivosti o životné prostredie

Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-NR-OOP3-2023/007103-004 celý text

ostatné | 10. 2. 2023 | Autor:

Upozornenie

Do kontajnera na odpad z cintorína (aj vedľa kontajnera) je ZAKÁZANÉ ukladať odpad vzniknutý mimo cintorína ! celý text

ostatné | 3. 1. 2023 | Autor:

Rozhodnutie o umiestnení stavby Verejná vyhláška

Rozhodnutie o umiestení stavby "13772 - Slovenské Ďarmoty - Bytovky - Rozšírenie - NNK" celý text

ostatné | 8. 12. 2022 | Autor:
Mikulášska oslava 2022

Mikulášska oslava 2022

Obec Slovenské Vás srdečne pozýva na Mikulášsku oslavu, ktorá sa bude konať dňa 21.decembra 2022, od 17.00 hod. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách. Plagát v prílohe celý text

ostatné | 7. 12. 2022 | Autor:
Golianovo Info T

Golianovo: "Európai jövő építés, partnerség, népek és nemzedékek szolidáris válságkezelése"

Golianovo: "Budovanie Európy pre budúcnosť, partnerstvo, krízové riadenie v solidarite medzi ľuďmi a generáciami"
28.7. - 01.08.2022 - Zhrnutie projektu partnerskej obce Golianovo.
Projekt bol podporený z EÚ v rámci programu "Europe for Citizens" celý text

ostatné | 27. 9. 2022 | Autor:
Karácsond

A mi Európánk - Aktív ifjúság Európa jövőjéért Karácsod

Medzinárodné stretnutie v Karácsonde v Maďarsku 7.7.2022 - 11.7.2022 celý text

ostatné | 10. 8. 2022 | Autor:
Zoznam

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V termíne 10.08.2022 od 08.00 do 13.30 hod. bude v časti obce Slovenské Ďarmoty prerušená distribúcia elektriny. Presný zoznam odberných miest je priložený v prílohe. celý text

ostatné | 3. 8. 2022 | Autor:
Dni Ipľa

Dni Ipľa 2022

Akcia "Dni Ipľa 2022" sa uskutoční v dňoch 13. a 14. augusta 2022 v Balašských Ďarmotách. Plagát s programom v prílohe celý text

ostatné | 3. 8. 2022 | Autor:

Rodinné poobedie hasičov 13 august 2022

Dňa 13.08.2022 sa uskutoční akcia pri Ipli: Rodinné poobedie hasičov
Bližšie info v prílohe celý text

ostatné | 20. 7. 2022 | Autor:
Plagát SK

Deň obce 2022

Akcia Deň obce 2022 sa v Slovenských Ďarmotách uskutoční dňa 13.08.2022. Všetkých Vás srdečne pozývame! Plagát v prílohe celý text

ostatné | 20. 7. 2022 | Autor:

Anna bál 2022

Obec Slovenské Ďarmoty a Futbalový klub Slovenské Ďarmoty Vás pozývajú na Anna bál, ktorý sa uskutoční dňa 23.07.2022 od 20.00 hod. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách.
Bližšie info v prílohe celý text

ostatné | 27. 6. 2022 | Autor:

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme občanom, že v dňa 28.06.2022 v čase od 07.30 h. do 15.30 h. bude v Slovenských Ďarmotách prerušená distribúcia elektriny. Zoznam odberných miest v prílohe celý text

ostatné | 22. 6. 2022 | Autor:

Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Slovenské Ďarmoty

Projekt uskutočnený pomocou:
EURÓPSKA ÚNIA Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Bližšie info v prílohe celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor:

Aktívne zálohy OS SR

Informácia pre záujemcov o zaradenie do aktívnych záloh OS SR celý text

ostatné | 20. 6. 2022 | Autor:

Oznámenie o začatí prevádzky diaľkovej autobusovej linky

Spoločnosť BAUTRANS, s.r.o., Banská Bystrica oznamuje, že
začína prevádzkovať dňom 26.mája 2022 diaľkovú autobusovú linku č. 610506 Veľký Krtíš-Slovenské Ďarmoty-Šahy-Dudince-Levice-Kalná nad Hronom-Vráble-Nitra-Trnava-Bratislava letisko-Bratislava AS Nivy .
Bližšie info v prílohe. celý text

ostatné | 24. 5. 2022 | Autor:

Výzva - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

V prílohe prikladáme výzvu na starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, z Okresného úradu Veľký Krtíš, z pozemkového a lesného odboru. celý text

ostatné | 29. 4. 2022 | Autor:
Dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny

SR poskytuje dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny

SR poskytuje dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom celý text

ostatné | 3. 3. 2022 | Autor:
Pomoc Ukrajine

ZMOS pomoc Ukrajine

ZMOS zriadilo Transparentný účet na pomoc Ukrajine. celý text

ostatné | 1. 3. 2022 | Autor:

Podnet poslanca obecného zastupiteľstva

Podnet poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu bezpečného užívania chodníkov chodcami. Prijaté dňa 05.11.2021. V prílohe: Podnet poslanca, odpoveď obce. celý text

ostatné | 17. 12. 2021 | Autor:

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia celý text

ostatné | 5. 11. 2021 | Autor:

Oznámenie o realizácii projektu

Rekonštrukcia vnútorných priestorov v MŠ - Stavebno-technické úpravy - Slovenské Ďarmoty celý text

ostatné | 28. 9. 2021 | Autor:
#

"Partnerská spolupráca pre budúcnosť Európy - medzikultúrny dialóg pre obývateľnú a demokratickú Európu"

Projekt: "Partnerská spolupráca pre budúcnosť Európy - medzikultúrny dialóg pre obývateľnú a demokratickú Európu" bol financovaný prostredníctvom EÚ v rámci programu "Európa pre občanov" celý text

ostatné | 10. 9. 2021 | Autor:

Oznámenie o realizácii projektu

Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Slovenské Ďarmoty celý text

ostatné | 7. 9. 2021 | Autor:

ILINY "Építsünk jobb világot!" EURÓPAI IFJUSÁGI TALÁLKOZÓ

ILINY "Építsünk jobb világot!" EURÓPAI IFJUSÁGI TALÁLKOZÓ
13.-17.8.2021 - összefoglaló (zhrnutie projektu partnerskej obce Iliny) Projekt bol podporený z EÚ v rámci programu "Europe for Citizens" celý text

ostatné | 24. 8. 2021 | Autor:

Deň obce a Deň detí 2021

Dňa 14.08.2021 sa v obci Slovenské Ďarmoty uskutoční podujatie "Deň obce a Deň detí 2021" na námestí so začiatkom od 15.00 hod. Plagát v prílohe!
celý text

ostatné | 28. 7. 2021 | Autor:

Pošta Slovenské Ďarmoty - oznámenie o zmene hodín pre verejnosť

S účinnosťou od 01.07.2021 dochádza na pošte Slovenské Ďarmoty k zmene hodín pre verejnosť. celý text

ostatné | 25. 6. 2021 | Autor:

Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu v obci Slovenské Ďarmoty sa uskutoční do 15.júna. celý text

ostatné | 4. 6. 2021 | Autor:

PHSR BBSK 2022-2030

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022-2030 celý text

ostatné | 27. 5. 2021 | Autor:

Pomoc pre obete trestných činov - detašované pracovisko v Lučenci

Pomoc pre obete trestných činov dostupná už aj mimo krajských miest... celý text

ostatné | 21. 5. 2021 | Autor:

Oznámenie o realizácii projektu

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a materskej školy
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor:

Oznámenie o realizácii projektu Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci SD

Projekt: Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Slovenské Ďarmoty
Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor:

Oznámenie o realizácii projektu

Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Slovenské Ďarmoty
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo hospodárstva SR celý text

ostatné | 30. 9. 2020 | Autor:
Plagát Slovnaft Cup

3. kolo SLOVNAFT CUP 2020

Dňa 15.09.2020 sa uskutoční 3.kolo Slovnaft Cupu v Slovenských Ďarmotách od 16.00 hod. medzi FK Slovenské Ďarmoty a MFK DUKLA Banská Bystrica. Vstupné 5 €.
Predpredaj vstupeniek: Ocú S.Ďarmoty, Motorest LUMÍK Slovenské Ďarmoty, Š-TEAM Veľký Krtíš. celý text

ostatné | 9. 9. 2020 | Autor:

Úroveň vytriedenia KO za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Slovenské Ďarmoty za rok 2019. celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor:
Maškarný ples 2020 1

Maškarný ples 2020

Obec Slovenské Ďarmoty Vás srdečne pozýva na Maškarný ples, ktorý sa uskutoční dňa 15.02.2020 od 16.00 h. v kultúrnom dome. celý text

ostatné | 10. 1. 2020 | Autor:
Novoročný ples 2020 1

Novoročný ples 2020

Pozývame Vás na Novoročný ples, ktorý sa uskutoční dňa 18.01.2020 od 19.00 h. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách. celý text

ostatné | 23. 12. 2019 | Autor:
Plagát Mikuláš

Jedličková slávnosť 2019

Pozývame Vás na Jedličkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční dňa 21. decembra 2019 o 15:30 hod. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách. celý text

ostatné | 2. 12. 2019 | Autor:

Zhrnutie Medzinárodného stretnutia mesto BALASSAGYARMAT 2019

A "Zöld egyetértés Európában" Fejlődő és fenntartható Városok Találkozója" projektet az EU finanszírozta az "Európa a polgárokért" program keretében
Projekt "Zelená spolupráca v Európe" Rozvoj a udržateľnosť miest bol financovaný prostredníctvom EÚ v rámci programu "Európa pre občanov" celý text

ostatné | 8. 10. 2019 | Autor:

"100. výročie Slovenských Ďarmôt - Európa je náš domov" Medzinárodné stretnutie 2019

A "100 éves Szlovákgyarmat-Európa a mi hazánk" projektet az EU finanszírozta az "Európa a polgárokért" program keretében.
Projekt "100. výročie Slovenských Ďarmôt-Európa je náš domov" bol financovaný prostredníctvom EÚ v rámci programu "Európa pre občanov" celý text

ostatné | 24. 9. 2019 | Autor:

Zhrnutie Medzinárodného stretnutia v obci Golianovo 2019

A kulturális örökségünk, közös jövőnk - partnerség és tolerancia - projektet az EU finanszírozta az "Európa a polgárokért" program keretében
Projekt: "Naše kultúrne dedičstvo, spoločná budúcnosť-partnerstvo a tolerancia" financované prostredníctvom programu EU Európa pre občanov celý text

ostatné | 23. 9. 2019 | Autor:

Zhrnutie projektu Medzinárodného stretnutia Iliny 2019

A ifjúság /politika - Testvértelepülési Hálózat előkészítő Találkozó ILINY 25.07.2019-29.07.2019 celý text

ostatné | 13. 8. 2019 | Autor:
prvá prechádzajúci
z 2
posledná