Samospráva

Adresa úradu:

Obecný úrad

Obec Slovenské Ďarmoty
991 07 Slovenské Ďarmoty 99

Telefón: +421 47 489 41 96

E-mail: sdarmoty@slovenskedarmoty.sk


Starostka obce:

Starostka obce

Mgr. Denisa Árvayová, MBA

Zástupca starostky obce:

Róbert Rajťuk

Obecné zastupiteľstvo obce:

 • Valéria Nagyová
 • Róbert Rajťuk
 • Ing. Krisína Árvayová
 • Štefa Varga 
 • JUDr. Roman Balga

Obecný úrad:

 • Účtovníctvo, rozpočet, dane a poplatky, kultúrne projekty, štatistika, agenda OZ, opatrovateľstvo, sociálne veci, aktivačná činnosť, ostatné projekty UoZ, absolventská prax, ostatná agenda: Mgr. Anita Čižmáriková
 • Matrika, dane a poplatky, CO, ostatná agenda: Henrieta Šuľanová
 • Hospodárka, upratovačka, koordinátorka pre UoZ: Annamária Pálinkás Kašsai
 • Hlavná kontrolórka obce: Ing. Anna Príbeliová

Úradné hodiny:

 • Pondelok 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
 • Utorok 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
 • Streda 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
 • Štvrtok nestránkový deň
 • Piatok 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Matričný úrad:

 • Pondelok 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
 • Utorok 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
 • Streda 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
 • Štvrtok nestránkový deň
 • Piatok 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00