Slovenské Ďarmoty - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Aktuality


 

Zobrazené 1-50 z 101
Oznam

Oznámenie o vstupe na pozemok

Dátum: 24. 11. 2023

V prílohe: Oznam od Stredoslovenskej distribučnej, a.s. o vstupe na cudzie pozemky a do cudzích objektov v katastrálnom území obce Slovenské Ďarmoty

Novinky od nás do Vášho mobilu 1

Novinky od nás do Vášho mobilu

Dátum: 16. 2. 2024

Je tu pre Vás mobilná aplikácia V OBRAZE. Ak ju ešte nemáte stiahnutú, veľmi jednoducho a rýchlo si ju nainštalujete. Táto služba je pre všetkých občanov zdarma.

Zmena cestovného poriadku

Dátum: 1. 2. 2024

V prílohe: Zmena cestovného poriadku linky regionálnej autobusovej dopravy BBSK 060356 s účinnosťou od 01.02.2024

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dátum: 9. 1. 2024

Navrhovateľ: Orange Slovensko

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu 2024

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu a separovaného odpadu

Dátum: 3. 1. 2024

V prílohe prikladáme:
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu na rok 2024
a tiež Zvozový kalendár, kde sú vyznačené dátumy na odvoz komunálneho aj separovaného odpadu !

L1

Zmeny v prímestskej autobusovej doprave v Banskobystrickom kraji

Dátum: 7. 12. 2023

V prílohe informačný leták týkajúci sa zmien v prímestskej autobusovej doprave.

Jedličková slávnosť 23

Jedličková slávnosť 2023

Dátum: 7. 12. 2023

Srdečne Vás pozývame občanov na Jedličkovú slávnosť 2023, kt. sa uskutoční dňa 16.12.2023 od 17.00 hod. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách

Zhrnutie projektu: "Európa  - domov pre všetkých"

Zhrnutie projektu: "Európa - domov pre všetkých"

Dátum: 27. 10. 2023

V prílohe: Zhrnutie projektu "Európa - domov pre všetkých" podporený prostredníctvom EACEA (Brusel) Subjekt: Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV), Call: CERV-2022-CITIZENS-TOWN, Projekt: 101090154 - Home for all

Riešenie migračných výziev v obci Slovenské Ďarmoty

Dátum: 13. 9. 2023

Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine vojnou na Ukrajine.

Deň obce 2023

Deň obce 2023

Dátum: 25. 7. 2023

V prílohe: plagát na akciu "Deň obce 2023", ktorá sa uskutoční v Slovenských Ďarmotách dňa 12.08.2023

rozhlas

Ochrana úrody - dodržiavanie zásady protipožiarnej bezpečnosti

Dátum: 11. 7. 2023

Zber úrody a žatevné práce počas teplých a suchých letných mesiacov sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku požiarov.
Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti!

Zákaz vypaľovania trávy

Zákaz vypaľovanie trávy !

Dátum: 11. 7. 2023

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov, alebo zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach , kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je ZAKÁZANÉ!
Za porušenie zákazu hrozí vysoká sankcia!

Revízia

Revízia a servis plynových a elektrických zariadení

Dátum: 21. 6. 2023

Oznamejeme, že v najbližších dňoch v čase od 10.00 do 18.00 hod. bude v obci S.Ďarmoty vykonaný revízny a servisný audit za účelom informovania a zistenia záujmu o vykonanie revízie a servisu plynových a elektrických zariadení, pracovníkom Revíznej spoločnosti SR s.r.o.
Bližšie v prílohe

Harmonogram vývozu ko

Nový harmonogram vývozu komunálneho odpadu 6-12/2023

Dátum: 6. 6. 2023

V prílohe nájdete aktualizovaný harmonogram vývozu komunálneho odpadu za obdobie jún až december 2023.
O nových termínoch budú domácnosti informované aj rozhlasom, sms, rozdaním letákov.

Zápis do MŠ

Zápis do Materskej školy v Slovenských Ďarmotách

Dátum: 19. 5. 2023

Zápis do Materskej školy v Slovenských Ďarmotách sa uskutoční v termíne od 18.05.2023 do 18.06.2023.
Bližšie informácie a potrebné tlačivá v prílohe

Deň detí 2023

DEŇ DETÍ 2023

Dátum: 17. 5. 2023

Srdečne Vás všetkých pozývame na akciu Deň detí 2023, ktorá sa uskutoční dňa 3.6.2023 od 15.00 hod. na futbalovom ihrisku v S. Ďarmotách.
Plagát v prílohe

Oznámenie o začatí stavebných prác

Dátum: 16. 5. 2023

PETROVSTAV SK, s.r.o., Tvrdošín oznamuje začatie stavebných prác na stavbe: 13722 - Slovenské Ďarmoty - Pri bytovkách - ROzšírenie NNK, ktoré sa uskutočnia v termíne od 06/2023 až 08/2023
Oznámenie a výkres v prílohe

MIKONA plus, s.r.o „Zariadenie na zber kovových odpadov“

Dátum: 27. 4. 2023

V prílohe dokument: MIKONA plus, s.r.o
„Zariadenie na zber kovových odpadov“
Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zápis do 1. ročníka VČ

Zápis do 1. ročníka ZŠ internátna Veľká Čalomija

Dátum: 3. 4. 2023

Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ internátnej vo Veľkej Čalomiji

Zápis do 1. ročníka do ZŠ s MŠ v Želovciach

Dátum: 3. 4. 2023

Oznam o zápise do 1. ročníka do ZŠ s MŠ v Želovciach

Zákaz vypaľovania trávy

Dátum: 17. 3. 2023

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje na zákaz vypaľovania porastov, bylín, kríkov a stromov

Oznam

Oznam pre občanov od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti

Dátum: 14. 3. 2023

Zmeny cien vodného a stočného od 01.03.2023

Rozhodnutie Okresného úradu Nitra Odbor starostlivosti o životné prostredie

Dátum: 10. 2. 2023

Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-NR-OOP3-2023/007103-004

Upozornenie

Dátum: 3. 1. 2023

Do kontajnera na odpad z cintorína (aj vedľa kontajnera) je ZAKÁZANÉ ukladať odpad vzniknutý mimo cintorína !

Rozhodnutie o umiestnení stavby Verejná vyhláška

Dátum: 8. 12. 2022

Rozhodnutie o umiestení stavby "13772 - Slovenské Ďarmoty - Bytovky - Rozšírenie - NNK"

Mikulášska oslava 2022

Mikulášska oslava 2022

Dátum: 7. 12. 2022

Obec Slovenské Vás srdečne pozýva na Mikulášsku oslavu, ktorá sa bude konať dňa 21.decembra 2022, od 17.00 hod. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách. Plagát v prílohe

Golianovo Info T

Golianovo: "Európai jövő építés, partnerség, népek és nemzedékek szolidáris válságkezelése"

Dátum: 27. 9. 2022

Golianovo: "Budovanie Európy pre budúcnosť, partnerstvo, krízové riadenie v solidarite medzi ľuďmi a generáciami"
28.7. - 01.08.2022 - Zhrnutie projektu partnerskej obce Golianovo.
Projekt bol podporený z EÚ v rámci programu "Europe for Citizens"

Karácsond

A mi Európánk - Aktív ifjúság Európa jövőjéért Karácsod

Dátum: 10. 8. 2022

Medzinárodné stretnutie v Karácsonde v Maďarsku 7.7.2022 - 11.7.2022

Zoznam

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 3. 8. 2022

V termíne 10.08.2022 od 08.00 do 13.30 hod. bude v časti obce Slovenské Ďarmoty prerušená distribúcia elektriny. Presný zoznam odberných miest je priložený v prílohe.

Dni Ipľa

Dni Ipľa 2022

Dátum: 3. 8. 2022

Akcia "Dni Ipľa 2022" sa uskutoční v dňoch 13. a 14. augusta 2022 v Balašských Ďarmotách. Plagát s programom v prílohe

Rodinné poobedie hasičov 13 august 2022

Dátum: 20. 7. 2022

Dňa 13.08.2022 sa uskutoční akcia pri Ipli: Rodinné poobedie hasičov
Bližšie info v prílohe

Plagát SK

Deň obce 2022

Dátum: 20. 7. 2022

Akcia Deň obce 2022 sa v Slovenských Ďarmotách uskutoční dňa 13.08.2022. Všetkých Vás srdečne pozývame! Plagát v prílohe

Anna bál 2022

Dátum: 27. 6. 2022

Obec Slovenské Ďarmoty a Futbalový klub Slovenské Ďarmoty Vás pozývajú na Anna bál, ktorý sa uskutoční dňa 23.07.2022 od 20.00 hod. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách.
Bližšie info v prílohe

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 22. 6. 2022

Oznamujeme občanom, že v dňa 28.06.2022 v čase od 07.30 h. do 15.30 h. bude v Slovenských Ďarmotách prerušená distribúcia elektriny. Zoznam odberných miest v prílohe

Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Slovenské Ďarmoty

Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Slovenské Ďarmoty

Dátum: 20. 6. 2022

Projekt uskutočnený pomocou:
EURÓPSKA ÚNIA Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Bližšie info v prílohe

Aktívne zálohy OS SR

Dátum: 20. 6. 2022

Informácia pre záujemcov o zaradenie do aktívnych záloh OS SR

Oznámenie o začatí prevádzky diaľkovej autobusovej linky

Dátum: 24. 5. 2022

Spoločnosť BAUTRANS, s.r.o., Banská Bystrica oznamuje, že
začína prevádzkovať dňom 26.mája 2022 diaľkovú autobusovú linku č. 610506 Veľký Krtíš-Slovenské Ďarmoty-Šahy-Dudince-Levice-Kalná nad Hronom-Vráble-Nitra-Trnava-Bratislava letisko-Bratislava AS Nivy .
Bližšie info v prílohe.

Výzva - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Dátum: 29. 4. 2022

V prílohe prikladáme výzvu na starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, z Okresného úradu Veľký Krtíš, z pozemkového a lesného odboru.

Dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny

SR poskytuje dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny

Dátum: 3. 3. 2022

SR poskytuje dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

Pomoc Ukrajine

ZMOS pomoc Ukrajine

Dátum: 1. 3. 2022

ZMOS zriadilo Transparentný účet na pomoc Ukrajine.

Podnet poslanca obecného zastupiteľstva

Dátum: 17. 12. 2021

Podnet poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu bezpečného užívania chodníkov chodcami. Prijaté dňa 05.11.2021. V prílohe: Podnet poslanca, odpoveď obce.

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

Dátum: 5. 11. 2021

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 28. 9. 2021

Rekonštrukcia vnútorných priestorov v MŠ - Stavebno-technické úpravy - Slovenské Ďarmoty

"Partnerská spolupráca pre budúcnosť Európy - medzikultúrny dialóg pre obývateľnú a demokratickú Európu"

"Partnerská spolupráca pre budúcnosť Európy - medzikultúrny dialóg pre obývateľnú a demokratickú Európu"

Dátum: 10. 9. 2021

Projekt: "Partnerská spolupráca pre budúcnosť Európy - medzikultúrny dialóg pre obývateľnú a demokratickú Európu" bol financovaný prostredníctvom EÚ v rámci programu "Európa pre občanov"

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 7. 9. 2021

Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Slovenské Ďarmoty

ILINY "Építsünk jobb világot!" EURÓPAI IFJUSÁGI TALÁLKOZÓ

Dátum: 24. 8. 2021

ILINY "Építsünk jobb világot!" EURÓPAI IFJUSÁGI TALÁLKOZÓ
13.-17.8.2021 - összefoglaló (zhrnutie projektu partnerskej obce Iliny) Projekt bol podporený z EÚ v rámci programu "Europe for Citizens"

Deň obce a Deň detí 2021

Dátum: 28. 7. 2021

Dňa 14.08.2021 sa v obci Slovenské Ďarmoty uskutoční podujatie "Deň obce a Deň detí 2021" na námestí so začiatkom od 15.00 hod. Plagát v prílohe!

Pošta Slovenské Ďarmoty - oznámenie o zmene hodín pre verejnosť

Dátum: 25. 6. 2021

S účinnosťou od 01.07.2021 dochádza na pošte Slovenské Ďarmoty k zmene hodín pre verejnosť.

Zber elektroodpadu

Dátum: 4. 6. 2021

Zber elektroodpadu v obci Slovenské Ďarmoty sa uskutoční do 15.júna.

PHSR BBSK 2022-2030

Dátum: 27. 5. 2021

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022-2030

Zobrazené 1-50 z 101