Slovenské Ďarmoty - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality

Aktuality


 

Riešenie migračných výziev v obci Slovenské Ďarmoty

Dátum: 13. 9. 2023

Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine vojnou na Ukrajine.

Deň obce 2023

Deň obce 2023

Dátum: 25. 7. 2023

V prílohe: plagát na akciu "Deň obce 2023", ktorá sa uskutoční v Slovenských Ďarmotách dňa 12.08.2023

K1

SOŠ Policajného zboru v Košiciach Náborová kampaň

Dátum: 11. 7. 2023

Stredná odborná škola Policajného zboru v Košiciach organizuje dňa 27. júla 2023 v čase od 8.30 hod. do 16.00 hod. náborovú kampaň Policajného zboru pod názvom „Staň sa policajtom na jeden deň“. Kampaň je určená všetkým potenciálnym uchádzačom o prácu príslušníka Policajného zboru

rozhlas

Ochrana úrody - dodržiavanie zásady protipožiarnej bezpečnosti

Dátum: 11. 7. 2023

Zber úrody a žatevné práce počas teplých a suchých letných mesiacov sú spojené so zvýšeným rizikom vzniku požiarov.
Chráňte svoju úrodu a dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti!

Zákaz vypaľovania trávy

Zákaz vypaľovanie trávy !

Dátum: 11. 7. 2023

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov, alebo zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach , kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu je ZAKÁZANÉ!
Za porušenie zákazu hrozí vysoká sankcia!

Revízia

Revízia a servis plynových a elektrických zariadení

Dátum: 21. 6. 2023

Oznamejeme, že v najbližších dňoch v čase od 10.00 do 18.00 hod. bude v obci S.Ďarmoty vykonaný revízny a servisný audit za účelom informovania a zistenia záujmu o vykonanie revízie a servisu plynových a elektrických zariadení, pracovníkom Revíznej spoločnosti SR s.r.o.
Bližšie v prílohe

Harmonogram vývozu ko

Nový harmonogram vývozu komunálneho odpadu 6-12/2023

Dátum: 6. 6. 2023

V prílohe nájdete aktualizovaný harmonogram vývozu komunálneho odpadu za obdobie jún až december 2023.
O nových termínoch budú domácnosti informované aj rozhlasom, sms, rozdaním letákov.

Deň detí 2023

DEŇ DETÍ 2023

Dátum: 17. 5. 2023

Srdečne Vás všetkých pozývame na akciu Deň detí 2023, ktorá sa uskutoční dňa 3.6.2023 od 15.00 hod. na futbalovom ihrisku v S. Ďarmotách.
Plagát v prílohe

Oznámenie o začatí stavebných prác

Dátum: 16. 5. 2023

PETROVSTAV SK, s.r.o., Tvrdošín oznamuje začatie stavebných prác na stavbe: 13722 - Slovenské Ďarmoty - Pri bytovkách - ROzšírenie NNK, ktoré sa uskutočnia v termíne od 06/2023 až 08/2023
Oznámenie a výkres v prílohe

Zápis do MŠ

Zápis do Materskej školy v Slovenských Ďarmotách

Dátum: 19. 5. 2023

Zápis do Materskej školy v Slovenských Ďarmotách sa uskutoční v termíne od 18.05.2023 do 18.06.2023.
Bližšie informácie a potrebné tlačivá v prílohe

MIKONA plus, s.r.o „Zariadenie na zber kovových odpadov“

Dátum: 27. 4. 2023

V prílohe dokument: MIKONA plus, s.r.o
„Zariadenie na zber kovových odpadov“
Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zápis do 1. ročníka VČ

Zápis do 1. ročníka ZŠ internátna Veľká Čalomija

Dátum: 3. 4. 2023

Oznam o zápise do 1. ročníka ZŠ internátnej vo Veľkej Čalomiji

Zápis do 1. ročníka do ZŠ s MŠ v Želovciach

Dátum: 3. 4. 2023

Oznam o zápise do 1. ročníka do ZŠ s MŠ v Želovciach

Zákaz vypaľovania trávy

Dátum: 17. 3. 2023

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici upozorňuje na zákaz vypaľovania porastov, bylín, kríkov a stromov

Oznam

Oznam pre občanov od Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti

Dátum: 14. 3. 2023

Zmeny cien vodného a stočného od 01.03.2023

Rozhodnutie Okresného úradu Nitra Odbor starostlivosti o životné prostredie

Dátum: 10. 2. 2023

Rozhodnutie Okresného úradu Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, č. OU-NR-OOP3-2023/007103-004

Rozhodnutie o umiestnení stavby Verejná vyhláška

Dátum: 8. 12. 2022

Rozhodnutie o umiestení stavby "13772 - Slovenské Ďarmoty - Bytovky - Rozšírenie - NNK"

Mikulášska oslava 2022

Mikulášska oslava 2022

Dátum: 7. 12. 2022

Obec Slovenské Vás srdečne pozýva na Mikulášsku oslavu, ktorá sa bude konať dňa 21.decembra 2022, od 17.00 hod. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách. Plagát v prílohe

Karácsond

A mi Európánk - Aktív ifjúság Európa jövőjéért Karácsod

Dátum: 10. 8. 2022

Medzinárodné stretnutie v Karácsonde v Maďarsku 7.7.2022 - 11.7.2022

Zoznam

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 3. 8. 2022

V termíne 10.08.2022 od 08.00 do 13.30 hod. bude v časti obce Slovenské Ďarmoty prerušená distribúcia elektriny. Presný zoznam odberných miest je priložený v prílohe.

Upozornenie

Dátum: 3. 1. 2023

Do kontajnera na odpad z cintorína (aj vedľa kontajnera) je ZAKÁZANÉ ukladať odpad vzniknutý mimo cintorína !

Golianovo Info T

Golianovo: "Európai jövő építés, partnerség, népek és nemzedékek szolidáris válságkezelése"

Dátum: 27. 9. 2022

Golianovo: "Budovanie Európy pre budúcnosť, partnerstvo, krízové riadenie v solidarite medzi ľuďmi a generáciami"
28.7. - 01.08.2022 - Zhrnutie projektu partnerskej obce Golianovo.
Projekt bol podporený z EÚ v rámci programu "Europe for Citizens"

Dni Ipľa

Dni Ipľa 2022

Dátum: 3. 8. 2022

Akcia "Dni Ipľa 2022" sa uskutoční v dňoch 13. a 14. augusta 2022 v Balašských Ďarmotách. Plagát s programom v prílohe

Rodinné poobedie hasičov 13 august 2022

Dátum: 20. 7. 2022

Dňa 13.08.2022 sa uskutoční akcia pri Ipli: Rodinné poobedie hasičov
Bližšie info v prílohe

Plagát SK

Deň obce 2022

Dátum: 20. 7. 2022

Akcia Deň obce 2022 sa v Slovenských Ďarmotách uskutoční dňa 13.08.2022. Všetkých Vás srdečne pozývame! Plagát v prílohe

Anna bál 2022

Dátum: 27. 6. 2022

Obec Slovenské Ďarmoty a Futbalový klub Slovenské Ďarmoty Vás pozývajú na Anna bál, ktorý sa uskutoční dňa 23.07.2022 od 20.00 hod. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách.
Bližšie info v prílohe

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Dátum: 22. 6. 2022

Oznamujeme občanom, že v dňa 28.06.2022 v čase od 07.30 h. do 15.30 h. bude v Slovenských Ďarmotách prerušená distribúcia elektriny. Zoznam odberných miest v prílohe

Aktívne zálohy OS SR

Dátum: 20. 6. 2022

Informácia pre záujemcov o zaradenie do aktívnych záloh OS SR

Výzva - starostlivosť o poľnohospodársku pôdu

Dátum: 29. 4. 2022

V prílohe prikladáme výzvu na starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, z Okresného úradu Veľký Krtíš, z pozemkového a lesného odboru.

Dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny

SR poskytuje dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny

Dátum: 3. 3. 2022

SR poskytuje dočasné útočisko pre občanov Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom

Podnet poslanca obecného zastupiteľstva

Dátum: 17. 12. 2021

Podnet poslanca obecného zastupiteľstva z dôvodu bezpečného užívania chodníkov chodcami. Prijaté dňa 05.11.2021. V prílohe: Podnet poslanca, odpoveď obce.

Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Slovenské Ďarmoty

Dátum: 20. 6. 2022

Projekt uskutočnený pomocou:
EURÓPSKA ÚNIA Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Bližšie info v prílohe

Oznámenie o začatí prevádzky diaľkovej autobusovej linky

Dátum: 24. 5. 2022

Spoločnosť BAUTRANS, s.r.o., Banská Bystrica oznamuje, že
začína prevádzkovať dňom 26.mája 2022 diaľkovú autobusovú linku č. 610506 Veľký Krtíš-Slovenské Ďarmoty-Šahy-Dudince-Levice-Kalná nad Hronom-Vráble-Nitra-Trnava-Bratislava letisko-Bratislava AS Nivy .
Bližšie info v prílohe.

Pomoc Ukrajine

ZMOS pomoc Ukrajine

Dátum: 1. 3. 2022

ZMOS zriadilo Transparentný účet na pomoc Ukrajine.

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

Dátum: 5. 11. 2021

Opatrenia počas vykurovacieho obdobia

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 28. 9. 2021

Rekonštrukcia vnútorných priestorov v MŠ - Stavebno-technické úpravy - Slovenské Ďarmoty

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 7. 9. 2021

Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Slovenské Ďarmoty

ILINY "Építsünk jobb világot!" EURÓPAI IFJUSÁGI TALÁLKOZÓ

Dátum: 24. 8. 2021

ILINY "Építsünk jobb világot!" EURÓPAI IFJUSÁGI TALÁLKOZÓ
13.-17.8.2021 - összefoglaló (zhrnutie projektu partnerskej obce Iliny) Projekt bol podporený z EÚ v rámci programu "Europe for Citizens"

Deň obce a Deň detí 2021

Dátum: 28. 7. 2021

Dňa 14.08.2021 sa v obci Slovenské Ďarmoty uskutoční podujatie "Deň obce a Deň detí 2021" na námestí so začiatkom od 15.00 hod. Plagát v prílohe!

Zber elektroodpadu

Dátum: 4. 6. 2021

Zber elektroodpadu v obci Slovenské Ďarmoty sa uskutoční do 15.júna.

#

"Partnerská spolupráca pre budúcnosť Európy - medzikultúrny dialóg pre obývateľnú a demokratickú Európu"

Dátum: 10. 9. 2021

Projekt: "Partnerská spolupráca pre budúcnosť Európy - medzikultúrny dialóg pre obývateľnú a demokratickú Európu" bol financovaný prostredníctvom EÚ v rámci programu "Európa pre občanov"

Pošta Slovenské Ďarmoty - oznámenie o zmene hodín pre verejnosť

Dátum: 25. 6. 2021

S účinnosťou od 01.07.2021 dochádza na pošte Slovenské Ďarmoty k zmene hodín pre verejnosť.

PHSR BBSK 2022-2030

Dátum: 27. 5. 2021

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022-2030

Pomoc pre obete trestných činov - detašované pracovisko v Lučenci

Dátum: 21. 5. 2021

Pomoc pre obete trestných činov dostupná už aj mimo krajských miest...

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 24. 2. 2021

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a materskej školy
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond

NOVÁ e-mailová adresa obce Slovenské Ďarmoty

Dátum: 21. 10. 2020

Oznamujeme novú e-mailovú adresu obce: sdarmoty@slovenskedarmoty.sk

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 30. 9. 2020

Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Slovenské Ďarmoty
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo hospodárstva SR

Úroveň vytriedenia KO za rok 2019

Dátum: 25. 2. 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v obci Slovenské Ďarmoty za rok 2019.

Maškarný ples 2020 1

Maškarný ples 2020

Dátum: 10. 1. 2020

Obec Slovenské Ďarmoty Vás srdečne pozýva na Maškarný ples, ktorý sa uskutoční dňa 15.02.2020 od 16.00 h. v kultúrnom dome.

Oznámenie o realizácii projektu Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci SD

Dátum: 11. 12. 2020

Projekt: Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Slovenské Ďarmoty
Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Plagát Slovnaft Cup

3. kolo SLOVNAFT CUP 2020

Dátum: 9. 9. 2020

Dňa 15.09.2020 sa uskutoční 3.kolo Slovnaft Cupu v Slovenských Ďarmotách od 16.00 hod. medzi FK Slovenské Ďarmoty a MFK DUKLA Banská Bystrica. Vstupné 5 €.
Predpredaj vstupeniek: Ocú S.Ďarmoty, Motorest LUMÍK Slovenské Ďarmoty, Š-TEAM Veľký Krtíš.

Novoročný ples 2020 1

Novoročný ples 2020

Dátum: 23. 12. 2019

Pozývame Vás na Novoročný ples, ktorý sa uskutoční dňa 18.01.2020 od 19.00 h. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách.

Plagát Mikuláš

Jedličková slávnosť 2019

Dátum: 2. 12. 2019

Pozývame Vás na Jedličkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční dňa 21. decembra 2019 o 15:30 hod. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách.

Zhrnutie Medzinárodného stretnutia mesto BALASSAGYARMAT 2019

Dátum: 8. 10. 2019

A "Zöld egyetértés Európában" Fejlődő és fenntartható Városok Találkozója" projektet az EU finanszírozta az "Európa a polgárokért" program keretében
Projekt "Zelená spolupráca v Európe" Rozvoj a udržateľnosť miest bol financovaný prostredníctvom EÚ v rámci programu "Európa pre občanov"

"100. výročie Slovenských Ďarmôt - Európa je náš domov" Medzinárodné stretnutie 2019

Dátum: 24. 9. 2019

A "100 éves Szlovákgyarmat-Európa a mi hazánk" projektet az EU finanszírozta az "Európa a polgárokért" program keretében.
Projekt "100. výročie Slovenských Ďarmôt-Európa je náš domov" bol financovaný prostredníctvom EÚ v rámci programu "Európa pre občanov"

Zhrnutie projektu Medzinárodného stretnutia Iliny 2019

Dátum: 13. 8. 2019

A ifjúság /politika - Testvértelepülési Hálózat előkészítő Találkozó ILINY 25.07.2019-29.07.2019

Plagát piatok 16082019

Ďarmotský čurbes

Dátum: 29. 7. 2019

Futbalový klub Slovenské Ďarmoty a Obec Slovenské Ďarmoty Vás pozývajú na akciu: Ďarmotský čurbes dňa 16.08.2019 od 19.00 h. na námestí v Slovenských Ďarmotách. Vstupné 4 €.

Plagát SK

DEŇ OBCE A DEŇ DETÍ 2019

Dátum: 18. 7. 2019

Obec Slovenské Ďarmoty Vás srdečne pozýva na akciu Deň obce a Deň detí, ktorá sa uskutoční dňa 17.augusta 2019, na námestí, od 14.30 h.

Zhrnutie Medzinárodného stretnutia v obci Golianovo 2019

Dátum: 23. 9. 2019

A kulturális örökségünk, közös jövőnk - partnerség és tolerancia - projektet az EU finanszírozta az "Európa a polgárokért" program keretében
Projekt: "Naše kultúrne dedičstvo, spoločná budúcnosť-partnerstvo a tolerancia" financované prostredníctvom programu EU Európa pre občanov

Informácia občanom - Triedený zber

Dátum: 29. 3. 2019

Informácia občanom na podporu realizácie triedeného zberu komunálnych odpadov

Monitorovanie kriminality

Monitorovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v obci

Dátum: 27. 3. 2019

Monitorovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v obci Slovenské Ďarmoty zriadením kamerového systému
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka 1

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Dátum: 11. 2. 2019

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Maškarný ples 2019

Dátum: 5. 2. 2019

Obec Slovenské Ďarmoty Vás srdečne pozýva na akciu Maškarný ples 2019, ktorá sa uskutoční dňa 02.03.2019 od 17.00 hod. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách.

Jedličková slávnosť plagát

JEDLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ

Dátum: 7. 12. 2018

Obec Slovenské Ďarmoty Vás pozýva na Jedličkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční dňa 21.12.2018 od 15:30 h. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách.

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 2018 - Obec Slovenské Ďarmoty

Dátum: 12. 11. 2018

Oznamujeme výsledky Komunálnych volieb 2018 za Obec Slovenské Ďarmoty

Výstavba doplnkovej infraštruktúry

Výstavba doplnkovej infraštruktúry - odpočinkové miesto

Dátum: 18. 10. 2018

Primárnym cieľom projektu je budovanie doplnkovej infraštruktúry.

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Slovenské Ďarmoty

Dátum: 18. 10. 2018

Primárnym cieľom projektu je rozvoj miestnej technickej infraštruktúry
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Medzinárodné hasičské mosty 2018 plagát

Medzinárodné hasičské mosty 2018

Dátum: 17. 8. 2018

Oznamujeme Vám, že dňa 1.9.2018 sa v Slovenských Ďarmotách a v Balašských Ďarmotách uskutoční akcia: Medzinárodné hasičské mosty.

Info o projekte

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Dátum: 17. 8. 2018

Projekt: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Na solidarite založená demokratická Európa 2018

Dátum: 31. 8. 2018

Zhrnutie projektu
SLOVENSKÉ ĎARMOTY
601334 - CITIZ-1-2018-SK-CITIZ-TT
Na solidarite založená demokratická Európa 2018

Zhrnutie projektu ILINY 2018

Medzinárodné stretnutie bratských obcí 2018 ILINY

Dátum: 17. 8. 2018

Zhrnutie projektu bratskej obce ILINY
Fejlődö és fenntartható települések találkozója

SLOVNAFT CUP 2018

SLOVNAFT CUP 2018

Dátum: 2. 8. 2018

Dňa 8.8.2018 sa uskutoční II. kolo SLOVNAFT CUP:
FK Slovenské Ďarmoty a MŠK Žilina od 17.00 h.

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 1

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Dátum: 26. 7. 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí: 10.11.2018.

Počet obyvateľov obce Slovenské Ďarmoty ku dňu vyhlásenia volieb: 563

Deň obce a Deň detí 2018 SK

Deň obce a Deň detí 2018

Dátum: 10. 7. 2018

Obec Slovenské Ďarmoty Vás srdečne pozýva na Deň obce a Deň detí 2018, ktoré sa uskutočnia dňa 4.8.2018 na námestí od 15.00 h. Program si môžete prezrieť po kliknutí na Detail!

Dorastenecký futbalový turnaj

Dátum: 4. 7. 2018

Obec Slovenské Ďarmoty Vás srdečne pozýva na DORASTENECKÝ FUTBALOVÝ TURNAJ, ktorý sa uskutočný 7.7.2018 od 13.00 h. na futbalovom ihrisku v Slovenských Ďarmotách.

Plagát Jedličková slávnosť 2017

Jedličková slávnosť 2017

Dátum: 24. 11. 2017

Srdečne Vás pozývame na Jedličkovú slávnosť, ktorá sa uskutoční dňa 16.12.2017 od 17.30 h v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách.

Púšťanie šarkanov na FUTBALOVOM IHRISKU !!!

Dátum: 12. 10. 2017

Pozývame Vás na akciu: Púšťanie šarkanov
Dátum a čas: 05.11.2017 od 14.00 hod.
POZOR ZMENA MIESTA: FUTBALOVÉ IHRISKO Slovenské Ďarmoty!!!
Občerstvenie bude zabezpečené !

Plagát Disney Halloween party 2017

Disney Halloween party 2017

Dátum: 27. 9. 2017

Obec Slovenské Ďarmoty a Materská škola SĎ Vás srdečne pozývajú na akciu Disney Halloween party 2017.

Novoročná zábava

Novoročná zábava

Dátum: 20. 12. 2016

Dňa 7.1.2017 sa uskutoční v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách od 19.00 hod. Novoročná zábava.

Mikulášska slávnosť 2016

Mikulášska slávnosť 2016

Dátum: 9. 12. 2016

Obec Slovenské Ďarmoty Vás pozýva na Mikulášsku slávnosť dňa 17.12.2016 od 18.00 hod. v kultúrnom dome v Slovenských Ďarmotách.

Silvester  plagát

Silvestrovská zábava 2017

Dátum: 6. 12. 2017

Silvestrovská zábava sa uskutoční dňa 30.12.2017 o
19.00 hod. v kultúrnom dome v S. Ďarmotách.

V jednote je sila - Európska spolupráca 2017

Dátum: 18. 9. 2017

Zhrnutie projektu:
SLOVENSKÉ ĎARMOTY
588044-CITIZ-1-2017-1-SK-CITIZ-TT
V jednote je sila - Európska spolupráca 2017

Plagát Deň obce a Deň detí 2017

DEŇ OBCE a DEŇ DETÍ 2017 Slovenské Ďarmoty

Dátum: 12. 7. 2017

Oznamujeme, že dňa 12.08.2017 sa v obci Slovenské Ďarmoty uskutoční akcia Deň obce a Deň detí 2017, na námestí, so začiatkom od 13.00 hod. (DD) Oficiálne otvorenie (DO) o 14.30 hod.
Všetkých srdečne očakávame.
Plagáty SK a HU si môžete pozrieť cez DETAIL.

Disney a Halloween party

Dátum: 5. 10. 2016

Obec Slovenské Ďarmoty a Materská škola Slovenské Ďarmoty Vás srdečne pozývajú na Disney a Halloween party dňa 5.11.2016, so začiatkom od 17.30 hod.
Stretneme sa na autobusovej zastávke, odkiaľ spolu prejdeme do kultúrneho domu.

SLOVNAFT CUP 2016-2017 4 kolo

Dátum: 22. 9. 2016

4. kolo Slovnaft cup sa uskutoční v stredu 28.09.2016 od 15.30 hod. na ihrisku v S.Ďarmotách /FK S.Ďarmoty - ŠK Slovan Bratislava/

Žijúci vidiek - rozvíjajúca sa Európa - všetci sme bratia

Dátum: 5. 9. 2016

Zhrnutie projektu: 575468

Deň obce a Deň detí 2016 1

Deň obce a Deň detí 2016

Dátum: 22. 7. 2016

Dňa 13.08.2016 sa uskutoční v obci Slovenské Ďarmoty akcia Deň obce a Deň detí 2016.

Multifunkčné ihrisko

Dátum: 18. 1. 2016

Výstavba Multifunkčného ihriska v Slovenských Ďarmotách sa uskutočnila v rámci programu: Podpora rozvoja športu na rok 2015.

HALLOWEEN PARTY 2015

Dátum: 9. 11. 2015

Obec Slovenské Ďarmoty Vás srdečne pozýva na HALLOWEEN PARTY dňa 07.11.2015

Nadácia SPP - Zveľadenie a rekonštrukcia verejného priestoru 2015

Dátum: 30. 10. 2015

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream.

Deň obce a Deň detí 2015

Dátum: 3. 8. 2015

Deň obce a Deň detí 2015 sa v obci Slovenské Ďarmoty uskutoční dňa 01. augusta 2015

Medzinárodné stretnutie bratských obcí 2015 With the support of the "Europe for Citizens of the European Union"

Dátum: 20. 7. 2015

Medzinárodné stretnutie bratských obcí 2015 With the support of the "Europe for Citizens of the European Union"

Nadácia SPP - Rekonštrukcia a obnova miestneho kultúrneho domu

Dátum: 11. 5. 2015

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream

Medzinárodné stretnutie bratských obcí 2014 With the support of the "Europe for Citizens of the European Union"

Dátum: 7. 10. 2014

Medzinárodné stretnutie bratských obcí 2014 With the support of the "Europe for Citizens of the European Union"