Projekty obce

Riešenie migračných výziev v obci Slovenské Ďarmoty

Dátum: 13. 9. 2023

Podpora operácií zameraných na riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine vojnou na Ukrajine.

Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Slovenské Ďarmoty

Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Slovenské Ďarmoty

Dátum: 20. 6. 2022

Projekt uskutočnený pomocou:
EURÓPSKA ÚNIA Európsky fond regionálneho rozvoja
Integrovaný regionálny operačný program 2014-2020
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Bližšie info v prílohe

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 28. 9. 2021

Rekonštrukcia vnútorných priestorov v MŠ - Stavebno-technické úpravy - Slovenské Ďarmoty

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 7. 9. 2021

Nákup 9 miestneho vozidla na spoločnú dopravu osôb pre obec Slovenské Ďarmoty

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 24. 2. 2021

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu a materskej školy
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond

Oznámenie o realizácii projektu Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci SD

Dátum: 11. 12. 2020

Projekt: Rekonštrukcia oddychovej zóny v obci Slovenské Ďarmoty
Poskytovateľ: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Oznámenie o realizácii projektu

Dátum: 30. 9. 2020

Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Slovenské Ďarmoty
Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo hospodárstva SR

Monitorovanie kriminality

Monitorovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v obci

Dátum: 27. 3. 2019

Monitorovanie kriminality a zvýšenie bezpečnosti v obci Slovenské Ďarmoty zriadením kamerového systému
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka 1

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Dátum: 11. 2. 2019

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Výstavba doplnkovej infraštruktúry

Výstavba doplnkovej infraštruktúry - odpočinkové miesto

Dátum: 18. 10. 2018

Primárnym cieľom projektu je budovanie doplnkovej infraštruktúry.

Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - Slovenské Ďarmoty

Dátum: 18. 10. 2018

Primárnym cieľom projektu je rozvoj miestnej technickej infraštruktúry
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020

Info o projekte

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

Dátum: 17. 8. 2018

Projekt: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov Mikroregiónu Údolie Čebovského potoka

Multifunkčné ihrisko

Dátum: 18. 1. 2016

Výstavba Multifunkčného ihriska v Slovenských Ďarmotách sa uskutočnila v rámci programu: Podpora rozvoja športu na rok 2015.

Nadácia SPP - Zveľadenie a rekonštrukcia verejného priestoru 2015

Dátum: 30. 10. 2015

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream.

Nadácia SPP - Rekonštrukcia a obnova miestneho kultúrneho domu

Dátum: 11. 5. 2015

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustream