Partnerské obce

Obec Slovenské Ďarmoty patrí medzi tie obce, ktoré sa po vstupe do EÚ rozhodli spoznávať kultúru a obyvateľov krajín únie. Naša obec má počnúc rokom 2007 podpísanú Dohodu o družobnej bratskej spolupráci s  obcami a mestami  krajín EÚ. Iniciátori týchto zmlúv sa dohodli podporovať vytváranie a rozvoj družobnej bratskej spolupráce všetkých orgánov, organizácií, podnikov, podnikateľov a obyvateľov vo svojich obciach. Rozhodli sa, že budú spoločne organizovať výstavy, exkurzie a iné podujatia zamerané na výmenu skúseností, a to hlavne na úseku školstva, kultúry, športu, hospodárstva, ale aj ostatných úsekoch verejného a spoločného života. Zástupcovia týchto obcí a miest chcú pomocou lepšieho vzájomného spoznávania a  spolupráce medzi občanmi prispieť k vylepšeniu životných podmienok občanov, k pochopeniu problémov vedľa seba žijúcich národov a národností. Aj zástupcovia našej obce sa pravidelne zúčastňujú na medzinárodných stretnutiach a konferenciách.

Obec Slovenské Ďarmoty je zapojená do programu EACEA:  CITIZ - Europe for Citizens, o granty sa uchádza v rámci akcie  Town Twinning.

Eacea logo                                                                  europe for citizens logo

Naše partnerské obce a mestá

1. Balassagyarmat

 • Štát: Maďarsko
 • Župa: Novohradská
 • Rozloha: 29,03 km2
 • Počet obyvateľov: 15 025
 • www.balassagyarmat.hu

BALASSAGYARMATPodpis dohody

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci: 28.07.2007 v Slovenských Ďarmotách

2. Casavatore

 • Štát: Taliansko
 • Región: Campania
 • Provincia: Province of Naples
 • Rozloha: 1,62 km2
 • Počet obyvateľov: 18 737
 • www.comune.casavatore.na.it

CASAVATOREPodpis dohody

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci: 23.05.2008 v Talianskom Casavotore.

3. Rucar

 • Štát: Rumunsko
 • Región: Arges
 • Počet obyvateľov: 6 100

RUCARPodpis dohody

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci: 23.05.2008 v Talianskom Casavotore

4. Nógrádmarcal

 • Štát: Maďarsko
 • Župa: Novohradská
 • Rozloha: 19,94 km2
 • Počet obyvateľov: 484
 • www.szugy.hu

NÓGRÁDMARCALPodpis dohody

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci: 1.8.2009  v Slovenských Ďarmotách, 22.08.2009 v Nógrádmarcal

5. Érsekvadkert

 • Štát: Maďarsko
 • Župa: Novohradská
 • Rozloha: 55 km2
 • Počet obyvateľov: 3 640
 • www.ersekvadkert.hu

ÉRSEKVADKERTPodpis dohody

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci: 31.07.2010 v Slovenských Ďarmotách, 25.09.2010 v Érsekvadkert

6. Patvarc

 • Štát: Maďarsko
 • Župa: Novohradská
 • Rozloha: 7,84 km2
 • Počet obyvateľov: 743

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci: 31.07.2010 v Slovenských Ďarmotách, 07.08.2010 v Patvarc

7. Ilíny

 • Štát: Maďarsko
 • Župa: Novohradská
 • Rozloha: 6,46 km2
 • Počet obyvateľov: 160

ILÍNYPodpis dohody

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci: 28.07.2012 v Ilíny

8. Heimenkirch

Dňa 30.07.2011 podpísala starostka obce Slovenské Ďarmoty Denisa Árvayová a primátor mesta Heimenkirch z Nemecka Vyhlásenie o spolupráci. Veríme, že v budúcnosti sa podarí uzavrieť medzi týmito dvoma miestami aj dohodu o družobnej spolupráci.

 • Krajina: Nemecko
 • Štát: Bavorsko
 • Adm.región: Swabia
 • Kraj: Lindau
 • Rozloha: 21,23 km2
 • Počet obyvateľov: 3 581
 • www.heimenkirch.de

HEIMENKIRCHPodpis dohody

9. San Nicola la Strada

San nicola la Stradazmluva

Zmluva o bratskej spolupráci podpísaná v San Nicola la Strada v Taliansku dňa 28.05.2016.

10. Golianovo

 • Štát: Slovenská republika
 • Kraj: Nitriansky
 • Rozloha: 10,7 km2
 • Počet obyvateľov: 1 850
 • www.golianovo.sk

Erb GolianovoZmluva o bratstve

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci: 05.08.2016 v Golianove.

11. Karácsond

 • Štát: Maďarsko
 • Župa: Heves
 • Rozloha: 31,6 km2
 • Počet obyvateľov: 2 980
 • www.karacsond.hu

karácsondDohoda o spolupráci

Podpis dohody o družobnej bratskej spolupráci: 28.09.2019 v Karácsonde.