Materská škola

V súčasnosti výchovu a vzdelávanie zabezpečuje v obci Materská škola. 

Základná škola v obci nefunguje.
Materská školaMaterská školaMŠ 5MŠ 2MŠMŠ 3MŠ 4
Materská školaMaterská školaRekonštrukciaRekonštrukcia

Materská škola v Slovenských Ďarmotách je organizácia bez právnej subjektivity. 

Zametnanci Materskej školy

  • Bc.Erika Holecová: poverená riaditeľka, učiteľka
  • Mária Gerbáčová: vedúca školskej jedálne, kuchárka
  • Eva Ludrovanová: upratovačka

Deň otvorených dverí

DODPonuka MŠ


Deň detí 2013

Dňa 21.07.2013 sa v obci Slovenské Ďarmoty konala akcia Deň detí 2013. V tento deň sa uskutočnilo aj slávnostné odovzdanie detského ihriska "Srdiečko - ihrisko pre najmenších".  Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a Eustreamu. Zhotoviteľom diela je firma Jozef Šaranko ŠTEAM z Veľkého Krtíša. 
Detské ihriskoDetske ihriskoFotoFoto


Rekonštrukcia vnútorných priestorov v MŠ - Stavebno-technické úpravy - Slovenské Ďarmoty 

Oznamenie Rekonštrukcia  Rekonštrukcia RekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukciaRekonštrukcia