Kultúra

Kultúrny život v obci Slovenské Ďarmoty  zabezpečuje Obecný úrad v spolupráci s členmi Obecného zastupiteľstva v Slovenských Ďarmotách, s členmi Miestneho spolku Slovenského zväzu zdravotne postihnutých. Veľkú pomoc poskytujú pri príprave a priebehu slávností nezamestnaní občania, ktorí vykonávajú pre obec menšie obecného služby. Kultúrne podujatia má možnosť obec organizovať aj vďaka veľkému počtu sponzorov, ktorí každoročne prispievajú na zorganizovanie slávností buď finančne, alebo vecnými darmi. Obec organizuje Deň obce a Deň detí každoročne aj pomocou dotácie poskytnutej od  Banskobytrického samosprávneho kraja. Medzinárodné stretnutia bratských obcí, stretnutia Ďarmôt  a Deň obce organizovala obec viackrát pomocou grantu z EÚ od organizácie  Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) Brussel. Pomocou takéhoto grantu mala možnosť obec opraviť interiér kultúrneho domu v roku 2011.  Kultúrne podujatia organizuje obec na námestí, v kultúrnom dome, na tenisovom alebo futbalovom ihrisku. 

Kulúrne podujatia organizované v obci: 

  • Deň obce a medzinárodné stretnutia bratských obcí 
  • Maškarný ples 
  • Deň detí 
  • Úcta k starším a stretnutie jubilantov 
  • Jedličková slávnosť 
  • Silvestrovská zábava 

Obrázky z podujatí predchádzajúcich rokov sú uložené vo Fotogalérii.

Knižnica

Obecná knižnica v Slovenských Ďarmotách sa nachádza v Kultúrnom dome na 1. poschodí. Vedúcou knižnice je pani Eleonóra Híreiová. Knižnica je otvorená každý týždeň piatok od 15.00 do 17.00 hod.