Kontakt

Adresa:

Obecný úrad
Slovenské Ďarmoty 99
991 07 Slovenské Ďarmoty

tel.: 047/4894196
e-mail: sdarmoty@slovenskedarmoty.sk

IČO: 00 319 562

ČSOB, a.s., Veľký Krtíš
Č. ú. SK19 7500 0000 0040 2973 8701

Úradné hodiny

  • Pondelok: 8.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 
  • Utorok: 8.00 – 11.00
  • Streda: 8.00 – 11.00, 13.00 – 15.00 
  • Štvrtok: nestránkový deň
  • Piatok: 8.00 – 11.00

Kompetencie:

Obec Slovenské Ďarmoty je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ:

Toto webové sídlo www.slovenskedarmoty.sk  spravuje Obec Slovenské Ďarmoty a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).Sídlo stavebného úradu: Stavebný úrad Čebovce.

Správca obsahu: 

Slovenské Ďarmoty