Upozornenie

Do kontajnera na odpad z cintorína (aj vedľa kontajnera) je ZAKÁZANÉ ukladať odpad vzniknutý mimo cintorína !

Vážení občania ! 

Upozorňujeme na skutočnosť, že do kontajnera na odpad z cintorína (aj vedľa kontajnera) je   Z A K Á Z A N É   ukladať odpad vzniknutý mimo cintorína ! 

Za porušenie zákazu hrozí pokuta v zmysle platných právnych predpisov a nariadení !

Ak ste svedkom porušenia daného zákazu, môžete to nahlásiť na t.č. 047/4894196, mailom na sdarmoty@slovenskedarmoty.sk alebo osobne na Obecnom úrade v Slovenských Ďarmotách. 

Priestor pri cintoríne je zabezpečený fotopascami. Verejné priestranstvo pri cintoríne je monitorované kamerovým systémom. 

 

Mgr. Denisa Árvayová 

starostka obce 

 

 

Dátum vloženia: 3. 1. 2023 13:48
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 1. 2023 14:05