Platné VZN

VZN 2024

VZN 2 2024 o prideľovaní nájomných bytov

VZN 2 2024 schválené dňa 25.03.2024
Návrh 2 24.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,87 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 21. 6. 2024

VZN 1 2024 o určení spádovej MŠ

VZN prijaté dňa 7.3.2024
VZN 1 2024 prijaté.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,12 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 8. 3. 2024

VZN 2023

VZN 2 2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN 2 2023 ovzdušie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 435,4 kB
Stiahnuté: 53×
Vložené: 15. 12. 2023

VZN 1 2023

VZN 1 2023 schválené 15.12.2023
VZN 1 2023 o miestnych daniach a poplatku za ko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,65 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 15. 12. 2023

VZN 2021

VZN 1 2021

VZN 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
VZNa 12021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,87 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 16. 12. 2021

VZN 2020

VZN 1 2020

VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO ZRUŠENÉ prijatím VZN 1/2021
VZN 1 2020 STR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 539,92 kB
Stiahnuté: 178×
Vložené: 13. 6. 2022

VZN 2 2020

VZN 2/2020 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Slovenské Ďarmoty
VZN 2 2020 S_20201214_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,87 MB
Stiahnuté: 206×
Vložené: 12. 12. 2020

VZN 3 2020

VZN3/2020 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce SD
VZN 3 2020 S_20201214_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,25 MB
Stiahnuté: 181×
Vložené: 12. 12. 2020

VZN 4 2020

VZN 4/2020 Volebné plagáty
VZN 4 2020 S_20201214_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 674,76 kB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 12. 12. 2020

VZN 5 2020

VZN 5/2020 Ostatné plagáty
VZN 5 2020_20201214_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 568,47 kB
Stiahnuté: 171×
Vložené: 12. 12. 2020

VZN2019

VZN 1 2019

VZN 1 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ZRUŠENÉ prijatím VZN 1/2020
VZN12019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 444,31 kB
Stiahnuté: 247×
Vložené: 13. 6. 2022

VZN 2017

VZN 1 2017

VZN 1 2017 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ZRUŠENÉ prijatím VZN 1 2019
VZN 1 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,96 MB
Stiahnuté: 711×
Vložené: 16. 12. 2019

VZN 2016

VZN 1 2016

VZN 1 2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce
VZN 1 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,77 MB
Stiahnuté: 594×
Vložené: 27. 3. 2018

VZN 2015

VZN 2 2015

VZN 2 2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN 2 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,67 kB
Stiahnuté: 479×
Vložené: 27. 3. 2018

VZN 3 2015

VZN 3 2015 Trhový poriadok
VZN 3 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,63 kB
Stiahnuté: 462×
Vložené: 27. 3. 2018

VZN 4 2015

VZN 4 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ prijatím VZN 1/2017
VZN 4 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,64 MB
Stiahnuté: 671×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 5 2015

VZN 5 2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
VZN 5 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,84 MB
Stiahnuté: 587×
Vložené: 27. 3. 2018

VZN 2014

VZN 1 2014

VZN 1 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci S. Ďarmoty - ZRUŠENÉ prijatím VZN 2/2015
VZN 1 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,32 kB
Stiahnuté: 481×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2014

VZN 2 2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
VZN 2 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 474,09 kB
Stiahnuté: 495×
Vložené: 27. 3. 2018

VZN 2013

VZN 2 2013

VZN 2 2013 o núdzovom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v období krízovej situácie v obci S. Ďarmoty
VZN 2 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,61 MB
Stiahnuté: 505×
Vložené: 27. 3. 2018
Zobrazené 1-20 z 44