Platné VZN

VZN 2024

VZN 2 2024 o prideľovaní nájomných bytov

VZN 2 2024 schválené dňa 25.03.2024
Návrh 2 24.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 204,87 kB
Stiahnuté: 3×
Vložené: 21. 6. 2024

VZN 1 2024 o určení spádovej MŠ

VZN prijaté dňa 7.3.2024
VZN 1 2024 prijaté.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,12 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 8. 3. 2024

VZN 2023

VZN 2 2023 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN 2 2023 ovzdušie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 435,4 kB
Stiahnuté: 54×
Vložené: 15. 12. 2023

VZN 1 2023

VZN 1 2023 schválené 15.12.2023
VZN 1 2023 o miestnych daniach a poplatku za ko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,65 kB
Stiahnuté: 21×
Vložené: 15. 12. 2023

VZN 2021

VZN 1 2021

VZN 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO
VZNa 12021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,87 kB
Stiahnuté: 104×
Vložené: 16. 12. 2021

VZN 2020

VZN 1 2020

VZN 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO ZRUŠENÉ prijatím VZN 1/2021
VZN 1 2020 STR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 539,92 kB
Stiahnuté: 178×
Vložené: 13. 6. 2022

VZN 2 2020

VZN 2/2020 o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Obce Slovenské Ďarmoty
VZN 2 2020 S_20201214_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,87 MB
Stiahnuté: 206×
Vložené: 12. 12. 2020

VZN 3 2020

VZN3/2020 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečistenie ovzdušia na území obce SD
VZN 3 2020 S_20201214_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,25 MB
Stiahnuté: 181×
Vložené: 12. 12. 2020

VZN 4 2020

VZN 4/2020 Volebné plagáty
VZN 4 2020 S_20201214_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 674,76 kB
Stiahnuté: 162×
Vložené: 12. 12. 2020

VZN 5 2020

VZN 5/2020 Ostatné plagáty
VZN 5 2020_20201214_0001.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 568,47 kB
Stiahnuté: 171×
Vložené: 12. 12. 2020

VZN2019

VZN 1 2019

VZN 1 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ZRUŠENÉ prijatím VZN 1/2020
VZN12019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 444,31 kB
Stiahnuté: 247×
Vložené: 13. 6. 2022

VZN 2017

VZN 1 2017

VZN 1 2017 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ZRUŠENÉ prijatím VZN 1 2019
VZN 1 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,96 MB
Stiahnuté: 711×
Vložené: 16. 12. 2019

VZN 2016

VZN 1 2016

VZN 1 2016 o podmienkach prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce
VZN 1 2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,77 MB
Stiahnuté: 594×
Vložené: 27. 3. 2018

VZN 2015

VZN 2 2015

VZN 2 2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
VZN 2 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 337,67 kB
Stiahnuté: 479×
Vložené: 27. 3. 2018

VZN 3 2015

VZN 3 2015 Trhový poriadok
VZN 3 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 328,63 kB
Stiahnuté: 462×
Vložené: 27. 3. 2018

VZN 4 2015

VZN 4 2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ prijatím VZN 1/2017
VZN 4 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,64 MB
Stiahnuté: 671×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 5 2015

VZN 5 2015 o nakladaní s komunálnym odpadom
VZN 5 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,84 MB
Stiahnuté: 587×
Vložené: 27. 3. 2018

VZN 2014

VZN 1 2014

VZN 1 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v Obci S. Ďarmoty - ZRUŠENÉ prijatím VZN 2/2015
VZN 1 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 410,32 kB
Stiahnuté: 481×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2014

VZN 2 2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
VZN 2 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 474,09 kB
Stiahnuté: 495×
Vložené: 27. 3. 2018

VZN 2013

VZN 2 2013

VZN 2 2013 o núdzovom zásobovaní obyvateľstva pitnou vodou v období krízovej situácie v obci S. Ďarmoty
VZN 2 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,61 MB
Stiahnuté: 505×
Vložené: 27. 3. 2018

VZN 3 2013

VZN 3 2013 o určení výšky dotácie na prevádzky a mzdy na dieťa MŠ
VZN 3 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 355,52 kB
Stiahnuté: 482×
Vložené: 27. 3. 2018

VZN 1 2013

VZN 1 2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi - ZRUŠENÉ prijatím VZN 5/2015
VZN 1 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,47 kB
Stiahnuté: 569×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2012

VZN 1 2012

VZN 1 2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ prijatím VZN 4/2015
VZN 1 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,54 MB
Stiahnuté: 597×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2012

VZN 2 2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
VZN 2 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,01 MB
Stiahnuté: 507×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2011

VZN 1 2011

VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území obce - platné do 30.06.2013 !
VZN 1 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 405,29 kB
Stiahnuté: 503×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2011

VZN 2 2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
VZN 2 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB
Stiahnuté: 510×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2009

VZN 1 2009

VZN 1 2009 o stanovení podmienok prenajímania obecných nájomných bytov - ZRUŠENÉ prijatím VZN 1/2016
VZN 1 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 505,04 kB
Stiahnuté: 485×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2009

VZN 2 2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ
VZN 2 2009.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Stiahnuté: 573×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2008

VZN 1 2008

VZN 1 2008 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia
VZN 1 2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 905,42 kB
Stiahnuté: 484×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2008

VZN 2 2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - ZRUŠENÉ prijatím VZN 1/2012
VZN 2 2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,3 MB
Stiahnuté: 786×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2007

VZN 3 2007

VZN 3 2007 o poskytovaní opatrovateľskej služby
VZN 3 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,83 MB
Stiahnuté: 623×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2007

VZN 2 2007 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO - ZRUŠENÉ prijatím VZN 2 2008
VZN 2 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,82 MB
Stiahnuté: 623×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 1 2007

VZN 1 2007 o verejnej kanalizácii v obci Slovenské Ďarmoty
VZN 1 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,5 MB
Stiahnuté: 394×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2006

VZN 3 2006

VZN 3 2006 o zvláštnom užívaní ciest, miestnych komunikácií a verejných priestranstvách
VZN 3 2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,09 MB
Stiahnuté: 362×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2 2006

VZN 2 2006 o prevádzkovom poriadku pre pohrebiská na území obce
VZN 2 2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,65 MB
Stiahnuté: 427×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 1 2006

VZN 1 2006 o zeleni
VZN 1 2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,97 MB
Stiahnuté: 361×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2005

VZN 2 2005

VZN 2 2005 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia ZRUŠENÉ prijatím VZN 3/2020
VZN 2 2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,49 MB
Stiahnuté: 347×
Vložené: 13. 6. 2022

VZN 1 2005

VZN 1 2005 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
VZN 1 2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,57 MB
Stiahnuté: 344×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2004

VZN 2 2004

VZN 2 2004 o poskytnutí návratných a nenávratných pôžičiek občanom obce Slovenské Ďarmoty
VZN 2 2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 993,69 kB
Stiahnuté: 545×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 1 2004

VZN 1 2004 o určení školského obvodu základnej školy
VZN 1 2004.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Stiahnuté: 379×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2003

VZN 3 2003

VZN 3 2003 o dodržaní verejného poriadku na území obce S.Ďarmoty
VZN 3 2003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,36 MB
Stiahnuté: 444×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 1 2003

VZN 1 2003 upravuje podmienky držania psov v obci S.Ďarmoty
VZN 1 2003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,84 MB
Stiahnuté: 476×
Vložené: 28. 3. 2018

VZN 2002

VZN 1 2002

VZN 1 2002 o vyhradení miesta a plochy na vylepovanie volebných plagátov v čase VK ZRUŠENÉ prijatím VZN 4/2020
VZN 1 2002.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 790,42 kB
Stiahnuté: 318×
Vložené: 13. 6. 2022

VZN 2000

VZN 2 2000

VZN 2 2000 o zavedení verejných dávok obce ZRUŠENÉ
VZN 2 2000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,82 MB
Stiahnuté: 385×
Vložené: 13. 6. 2022